اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
ریاضی محض
مدیر گروه ریاضی محض
ریاضی و آمار
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 37934611
تلفکس: 36684458
پست الکترونیک: m.khatami@sci.ui.ac.ir
معاونین گروه:  دکترفاطمه خسروی
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه ریاضی محض
اهداف آموزشی:سطح جامعه
تربیت کارشناسان مجرب که توانایی تجزیه و تحلیل مسائل کشور را در زمینه های صنعتی و اقتصادی داشته باشند تربیت افرادی برای انتقال و آموزش علم ریاضی و پاسخگویی به نیاز سایر رشته های علوم به ریاضیات تربیت افراد متخصص و پژوهشگر در جهت پیشبرد مرزهای دانش ریاضی و در جهت کاهش نیاز به خدمات برون کشوری ارتقاء سطح علمی جامعه در زمینه علوم بنیادی و پایه
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal