دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی
دفاع دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه ریاضی کاربردی
دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی آقای محمد رضا احمدی

به نام خدا

آقای محمدرضا احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی از موضوع رساله خود دفاع می نمایند.

موضوع رساله:


قیمت گذاری اختیار معامله رنگین کمانی آسیایی هندسی با استفاده از حرکت براونی کسریاستاد راهنما:

سرکار خانم دکتر ندا اسماعیلی


تاریخ: سه شنبه 22 مهر ماه 99

ساعت: 14

مکان: سمینار گروه

تاریخ:
1399/07/09
تعداد بازدید:
131
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان  , دانشکده ریاضی و آمار
کدپستی: .......................
E-mail: mathstat@mcs.ui.ac.ir
تلفن: 37934600 تلفکس: 36684458
Powered by DorsaPortal