دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی
دفاع دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه ریاضی کاربردی
دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی خانم سمیه رضایی

به نام خدا

خانم سمیه رضاییدانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی از موضوع رساله خود دفاع می نمایند.

موضوع رساله:


آنالیز فوریه و ارزیابی روش های گالرکین گسسته، تفاضل های متناهی و تفاضل های فشرده برای قوانین بقااستاد راهنما:

جناب آقای دکتر داود میرزایی


تاریخ: سه شنبه 29 مهر ماه 99

ساعت: 14

مکان: سمینار گروه

تاریخ:
1399/07/14
تعداد بازدید:
98
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان  , دانشکده ریاضی و آمار
کدپستی: .......................
E-mail: mathstat@mcs.ui.ac.ir
تلفن: 37934600 تلفکس: 36684458
Powered by DorsaPortal