دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض
دفاع دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه ریاضی محض
دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض آقای بهرام قاسمی

به نام خدا

آقای بهرام قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش آنالیز از موضوع رساله خود دفاع می نمایند.

موضوع رساله:


قاب برای عملگرهااستاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه ابطحی


تاریخ: یکشنبه 27 مهر ماه 99

ساعت: 10 صبح

مکان: سمینار گروه

تاریخ:
1399/07/15
تعداد بازدید:
121
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان  , دانشکده ریاضی و آمار
کدپستی: .......................
E-mail: mathstat@mcs.ui.ac.ir
تلفن: 37934600 تلفکس: 36684458
Powered by DorsaPortal